Dariusz Frączyk

Produkty

Nasze wyroby to duŻy
wybÓr ciast, ciastek,
tortÓw. Niniejsza strona
przedstawi PaŃstwu
jedynie niewielkĄ jego
czĘŚĆ.


Czytaj wiĘce

Lody

Tradycyjna receptura, naturalne składniki,
ŚwieŻe owoce - to wszystko sprawia, Że ich smak jest niepowtarzalny.
Tradycja zobowiĄzuje.


Czytaj wiĘce

Zamówienia

Nasze torty oraz ciasta napewno uŚwietniĄ kaŻdĄ impreze okolicznoŚciowĄ, bankiet, jubileusz, przyjĘcie komunijne, a przede wszystkim uroczystoŚĆ weselnĄ.

Kontakt